AI của Google thể hiện sức mạnh với hàng loạt tính năng mới

by Hoàng Mê Game

Google đặt AI làm ưu tiên trong các sản phẩm sắp tới

Google đặt AI làm ưu tiên trong các sản phẩm sắp tới

Trong sự kiện Google I/O năm nay, Google đã công bố rất nhiều thông tin về AI. CEO Sundar Pichai đã cho rằng AI là thành công của Google và công ty đã định hướng mình trở thành một công ty đặt AI làm ưu tiên. Khi làm như vậy, Google sẽ “tái định nghĩa các sản phẩm cốt lõi của mình”.

Gmail sẽ tự động viết email

Gmail sẽ tự động viết email

Google I/O 2023 đã giới thiệu các tính năng mới trên các ứng dụng của Google, trong đó Gmail sẽ mở rộng các tính năng Smart Reply và Smart Compose. Tính năng Help Me Write được hỗ trợ bởi AI sẽ cho phép người dùng tự động tạo toàn bộ email. Người dùng có thể quyết định thêm thắt chi tiết cho email dài hơn với hỗ trợ của AI.

Google Photos sẽ bổ sung các tính năng được hỗ trợ bởi AI

Google Photos sẽ bổ sung các tính năng được hỗ trợ bởi AI

Google Photos sẽ bổ sung các tính năng được hỗ trợ bởi AI như Find photos, Magic Eraser và Magic Editor. Magic Editor có khả năng di chuyển các phần riêng lẻ trong một bức ảnh và tự động tạo ra các phần tử bị cắt bởi ảnh để đặt ở trung tâm của ảnh nếu người dùng muốn.

Bard chatbot

Bard chatbot đã chuyển sang mô hình ngôn ngữ lớn PaLM 2, giúp cho chatbot trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc ra mắt. Google loại bỏ danh sách chờ cho Bard và mở rộng chatbot đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các bản cập nhật mới như khả năng đính kèm hình ảnh và sử dụng các dịch vụ bên thứ ba cũng sẽ được triển khai trong những tuần tới.

Google Search tích hợp AI vào kết quả tìm kiếm

Google Search tích hợp AI vào kết quả tìm kiếm

Google Search sẽ trả lời các câu hỏi tìm kiếm của người dùng theo cách đối thoại và tìm kiếm kết quả trên web cho các câu hỏi đa chiều thay vì phải chia từng câu hỏi thành các tìm kiếm riêng biệt. Các thông tin trên Google Search được ưu tiên bởi độ chính xác, Google đang cải thiện AI để phát hiện thông tin giả mạo và xếp hạng độ tin cậy của các nguồn thông tin.

Google Workspace tích hợp AI tạo sinh vào sản phẩm

Google Workspace tích hợp AI tạo sinh vào sản phẩm

Google Workspace sắp có tính năng mới với AI tạo sinh sẽ được tích hợp vào các sản phẩm của Google Workspace. Người dùng sẽ có thể sử dụng AI để tạo các bảng tính đầy đủ trong Google Sheets và thêm điểm nhấn cho trang của mình bằng AI trong Google Slides. Duet AI cho Workspace cũng cho phép người dùng cộng tác với những người khác trong Docs, Sheets, với sự hỗ trợ của AI.

Với các tính năng mới này được tích hợp AI, Google đang bước vào một giai đoạn mới của sức mạnh của công nghệ AI.

Related Posts

Leave a Comment